Dịch vụ Super SSD VPS

Dịch vụ Super SSD VPS của VinaETech sử dụng 100% ảo hóa KVM VPS, không dùng OpenVZ như các đơn vị khác. Chúng tôi cam kết 100% RAM sử dụng là RAM thật, không dùng HDD làm RAM ảo. Quý khách sẽ có toàn quyền quản lý VPS, theo dõi các thông số theo thời gian thực một cách trực quan.

VPS#1

120k/tháng

 • CPU: 1 core
 • SSD: 20 GB
 • RAM: 1 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM/LXC
 • Hệ điều hành: Linux
 • Backup: hàng tuần
 • Panel: Free Direct admin

VPS#2

200k/tháng

 • CPU: 1 core
 • SSD: 30 GB
 • RAM: 2 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM/LXC
 • Hệ điều hành: Linux/Windows
 • Backup: hàng tuần
 • Panel: Free Direct admin

VPS#3

320k/tháng

 • CPU: 2 core
 • SSD: 45 GB
 • RAM: 3 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM/LXC
 • Hệ điều hành: Linux/Windows
 • Backup: hàng tuần
 • Panel: Free Direct admin

VPS#4

520k/tháng

 • CPU: 4 core
 • SSD: 75 GB
 • RAM: 4 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM/LXC
 • Hệ điều hành: Linux/Windows
 • Backup: hàng tuần
 • Panel: Free Direct admin

VPS#5

1200k/tháng

 • CPU: 4 core
 • SSD: 150 GB
 • RAM: 8 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM/LXC
 • Hệ điều hành: Linux/Windows
 • Backup: hàng tuần
 • Panel: Free Direct admin

VPS#6

2500k/tháng

 • CPU: 8 core
 • SSD: 300 GB
 • RAM: 16 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM/LXC
 • Hệ điều hành: Linux/Windows
 • Backup: hàng tuần
 • Panel: Free Direct admin