Hỏi đáp về dịch vụ hosting

Hỏi đáp về dịch vụ hosting

10 December 2015

Web hosting là gì?

Web hosting là nơi lưu trữ website trên Internet cho phép các cá nhân, tổ chức truy cập được webiste của họ thông qua World Wide Web. Khi bạn truy cập đến một website thì thực chất là bạn đang kết nối đến hosting để lấy về các dữ liệu của website đó, dữ liệu này... Xem tiếp